• ININIM Consulting AB

  Har som huvudverksamhet att stötta verksamheter med kompetens inom kvalitetsutveckling och ISO-certifiering av verksamheter

  Besök webbplats
 • III Green Tech AB

  Har som huvudverksamhet att utveckla och leverera maskiner/produkter som förbättrar vår omvärld ur ett miljöperspektiv.

  Besök webbplats
 • ININIM Software AB

  Har som huvudverksamhet att utveckla applikationer inom svetsning och utbildning för att stärka kompetens och kunnande inom tillverkningsindustrin och utbildningssamordnare.

  Besök webbplats
 • JIIIC Trading AB

  Har som huvudverksamhet att förvalta och investera i handel med aktier.

 • ININIM Resource Innovation AB

  Har som huvudverksamhet att stötta koncernen med personella resurser.

III Invent Inspect Improvement AB är koncernmoder för 5 företag lokaliserade i Vellinge.

Strategiskt placerade i Öresunds (Malmö-Köpenhamns) regionen där 26% av Sveriges och Danmarks BNP är samlat. Flygplatser för nationell och internationell transport finns nära till hands, så även hamnar och enkla möjligheter för transport till lands.

I koncernen är det olika inriktningar på verksamheterna, allt från maskiner som förbättrar vår omvärld ur ett miljöperspektiv, till handel med aktier, applikationsutveckling och konsultation.

Avsikten är att kunna tillgodose en bred kundflora samt bidra med kunskap och kompetens inom flertalet olika branscher.

Verksamheterna som ingår i koncernen är:

III Green Tech AB

Har som huvudverksamhet att utveckla och leverera maskiner/produkter som förbättrar vår omvärld ur ett miljöperspektiv.
www.iiigreentech.se

ININIM Consulting AB

Har som huvudverksamhet att stötta verksamheter med kompetens inom kvalitetsutveckling och ISO-certifiering av verksamheter.
www.ininimconsulting.se

ININIM Software AB

Har som huvudverksamhet att utveckla applikationer inom svetsning och utbildning för att stärka kompetens och kunnande inom tillverkningsindustrin och utbildningssamordnare.
www.ininimsoftware.se

JIIIC Trading AB

Har som huvudverksamhet att förvalta och investera i handel med aktier.

ININIM Resource Innovation AB

Har som huvudverksamhet att stötta koncernen med personella resurser.